Voor 22:00 besteld, vandaag verzonden
(€) EUR (Standaard)
Select Currency ×
  • EUR (€)
  • USD ($)
  • CAD ($)
  • AUD ($)
  • GBP (£)
  • CHF (CHF)
  • DKK (DKK)
  • NOK (kr)
  • JPY (¥)
Mijn account

Privacyverklaring Rice Water Store

Uw privacy beschermen

Deze privacyverklaring (de “Verklaring”) heeft betrekking op Rice Water Store, gevestigd te Amersfoort ingeschreven in het Handelsregister onder 66130557 (“Rice Water Store”). Rice Water Store doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Lees deze Verklaring daarom aandachtig door om inzicht te krijgen in onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe we deze zullen behandelen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Rice Water Store is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Rice Water Store verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden en middelen, zoals nader toegelicht in deze Verklaring. Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens zet Rice Water Store zich in om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief de toepasselijke privacywetgeving.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens over u en wat doen we ermee?

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een e-mailadres of telefoonnummer. We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken.

Wanneer u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen, verzamelen wij bepaalde informatie van u, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie en e-mailadres. We verzamelen deze persoonsgegevens om uw vragen te behandelen, gevraagde diensten of informatie te leveren of om het gebruikspatroon van de website te analyseren.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met deze Verklaring. Als u om een ​​bepaalde reden persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij de persoonsgegevens gebruiken in verband met de reden waarvoor deze zijn verstrekt. Als u bijvoorbeeld per e-mail contact met ons opneemt, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen. Als we van plan zijn om persoonlijke gegevens te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met deze Verklaring, wordt u op de hoogte gebracht van dergelijk verwacht gebruik vóór of op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden altijd door een mens verwerkt. Rice Water Store neemt geen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor jou persoonlijk op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die een specifieke wettelijke bewaartermijn vereisen. De bewaartermijnen worden bepaald door rekening te houden met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien aanwezig, de toepasselijke wettelijke vereisten.

Aan wie maken we uw informatie bekend die is verzameld via de Rice Water Store-website?

We geven alleen informatie door als dat nodig is om de hierboven genoemde doeleinden aan te pakken. Er kunnen zich echter andere omstandigheden voordoen waarin we informatie aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting of verzoek.

Geven wij gegevens door aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte?

Geen verwerking buiten EER. Indien wel verwerking buiten EER, passend beveiligingsniveau

Rice Water Store geeft geen persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de EER. Voor zover Rice Water Store uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt, heeft Rice Water Store passende garanties gegeven.

Hoe beschermen we uw gegevens?

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We verzamelen, verwerken en bewaren alle gegevens in overeenstemming met de regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is in de Europese Unie, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen, zowel tijdens de verzending als nadat we deze hebben ontvangen. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is echter volledig veilig. Daarom, hoewel we ons best zullen doen om uw informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die u naar onze website hebt verzonden niet volledig garanderen. Alle informatie die u indient, wordt op eigen risico verzonden. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging te voorkomen.

Links naar andere websites

Deze Verklaring is alleen van toepassing op onze website en heeft geen betrekking op uw gebruik, verstrekking of verzameling van gegevens op een andere website.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar andere websites. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit privacybeleid.

Uw gegevensbescherming rechten

U heeft de volgende rechten:

Recht op informatie: u heeft te allen tijde het recht om toegang te vragen tot uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. Dit biedt u de mogelijkheid om na te gaan welke persoonsgegevens wij van u verwerken en of de doeleinden en middelen van de verwerking in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.
Correctierecht: U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren en van de correctie op de hoogte te stellen. Ook zullen wij de ontvangers van de gegevens informeren over de aanpassingen van eventuele onjuiste gegevens, tenzij een dergelijke melding onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
Verwijderingsrecht: u hebt het recht om van ons te eisen dat we uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderen, op voorwaarde dat we niet verplicht of gemachtigd zijn door de toepasselijke wet- of regelgeving om uw gegevens verder te verwerken.
Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens niet (tijdelijk) mogen verwerken of wijzigen. Dit is het geval als u de juistheid van de gegevens betwist, als de persoonsgegevens naar uw mening niet meer nodig zijn voor de doeleinden of als de verwerking van uw persoonsgegevens door Rice Water Store naar onze mening onrechtmatig is.
Rechten op overdraagbaarheid van gegevens: waar toegestaan ​​door toepasselijke wet- of regelgeving, hebt u het recht om van ons de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, gratis en in een leesbaar formaat te ontvangen.
Recht om te klagen: u hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.
Herroepingsrecht: u kunt uw toestemming voor bepaalde gegevensverwerkingen te allen tijde voor de toekomst intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming die is uitgevoerd tot de intrekking.
Gebruik de onderstaande contactgegevens om informatie aan te vragen of contact met ons op te nemen. We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek om toegang tot uw gegevens.

U heeft ook de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde privacyautoriteit. Als u hulp nodig heeft bij het vaststellen welke autoriteit bevoegd is, kunt u contact met ons opnemen via info@ricewaterstore.com.

Wijzigingen in deze verklaring

We herzien onze Verklaring regelmatig; eventuele wijzigingen zullen in dit gedeelte van de site worden opgenomen. Wij vragen u daarom deze regelmatig te raadplegen.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Verklaring zijn welkom en kunnen worden gemaild naar info@ricewaterstore.com.

cross
MIJN WINKELMAND
Your shopping basket is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping